ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: BUSINESS COMMUNICATION SERVICES -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: BUSINESS COMMUNICATION SERVICES
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 138997406000
ΕΔΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 16 , ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 57010
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 18.000 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 16 ΤΚ 57010 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 100 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ